Sprawozdanie za rok 2017

Pogłębienie kontaktów z partnerami zagranicznymi zwłaszcza z Polonią. Wyjazd chóru żeńskiego „Canzona” na Międzynarodowy festiwal chórów żeńskich im. prof. Guliewowej do Bułgarii. Jest to kontynuacja działań podjętych 2015 roku, kiedy na tym festiwalu wystąpił polsko-łotewski żeński chór „Jutrzenka” z Rezekne ( Łotwa). Powstanie planów organizowania częstych warsztatów dla nauczycieli i młodzieży polonijnej 2 razy do roku dot. pogłębiania znajomości języka polskiego dążących do utrwalania tożsamości młodzieży np. przez prowadzenie działań artystycznych i kulturalnych oraz stalą prace dot. nawiązywania nowych. Staramy się o nawiązanie kontaktów pomiędzy polskimi seniorami i polonijnymi i utrwalanie nawiązanych już, tak żeby w przyszłości można było rozpocząć jąkać wymianę senioralna pomiędzy Polską a naszymi partnerami z Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy. Rozwinęliśmy działalność dot. pomocy wolno żyjącym kotom. Opiekujemy się osobą z 1 grupa inwalidzką. Podjęliśmy rozmowy z zespołem młodzieżowym z Dzierżoniowa dot. pomocy w realizacji prowadzonych przez nich działań. Obecnie po występie chóru żeńskiego „Canzona na w/w festiwalu” jest już przygotowywany następny chór żeński na festiwal w 2019 roku.

W tym roku bardzo skupiliśmy się na działaniach dot. wolni żyjących kotów. W mieście występuje problem gryzoni, któremu miasto usiłuje zapobiegać przez prowadzone akcje np. rozkradania trutek, co nie daje pożądanych efektów poza chorobami czworonogów. Stworzenie odpowiednich warunków wolno żyjącym kotom to zapewnienie im karmy, domków, opieki weterynaryjnej mogłoby przynieść oczekiwany skutek.

Please publish modules in offcanvas position.